“Back-up geëvolueerd”

de Koning 8 september 2017

Door de jaren heen hebben verschillende systemen de revue gepasseerd. Allen met hun voor- en nadelen. Zelden dat we een systeem tegenkwamen dat voldeed aan alle wensen. Dit heeft ertoe geleid dat organisaties veelal hebben moeten werken met meerdere soft- en hardware producten. Wat uiteindelijk resulteerde in talloze manuren, onberekenbare resultaten en een systeem wat alleen te doorgronden was door de architect.

Sinds een aantal jaren is er Rubrik back-up. Van een startup in begin 2014 met een klein groepje “believers” naar een wereldwijd bedrijf met meer dan 600 medewerkers. Rubrik heeft een verfrissende kijk op back-up en levert een systeem dat traditionele beperkingen voorkomt. Rubrik lijkt op weg te zijn naar een evolutie in back-up.

De grootste tekortkomingen van bestaande back-up en restore producten liggen op het vlak van schaalbaarheid, complexiteit in gebruik en de licentiestructuren. Om deze tekortkomingen op te lossen heeft Rubrik een web-scale, distributed architectuur ontwikkeld, zonder agents en licenties.

Policy-Driven automation

Rubrik maakt gebruik van “policy driven automation”. Praktisch betekent dit, dat op basis van geconfigureerde policy, back-up volledig wordt geautomatiseerd. Er is geen noodzaak meer om ‘s nachts of in het weekend meerdere “jobs” op verschillende tijdstippen in te plannen of andere lastige configuraties te hanteren. Je configureert een policy, wijst daar de gewenste objecten aan toe en Rubrik regelt het veiligstellen van de systemen geautomatiseerd.

Adaptive back-up

Hierbij speelt adaptive back-up een belangrijke rol. Rubrik monitort de back-end omgeving waardoor het systeem zelf weet wanneer welke back-ups uitgevoerd mogen worden. Blijkt het bijvoorbeeld dat je storage systeem zijn I/O treshhold dreigt te overschrijden, dan zorgt Rubrik ervoor dat betrokken policies pauzeren, waarna de Brik later zijn werk weer continueert.

Ultra fast recovery

Main site down? Nu de servers weer nodig? Geen probleem, Rubrik kan doormiddel van zijn “live mount” systeem instantly machines voor je herstellen op zijn eigen SSD storage laag.

In de praktijk

Na een introductie te hebben gegeven, hoor ik je denken: “Dat klinkt goed, maar hoe werkt dit nou precies?”. Hier onder gaan we dieper in op de materie en geven we praktijkvoorbeelden van een aantal van de key-features.

Recovery

Voor recovery met het Rubrik platform wordt er onderscheid gemaakt tussen VM level en file/folder level gebaseerde restores. Voor beiden methodes geldt een simpele Google-like search bar in de Rubrik GUI waarin de naam, of een deel van de naam, van de desbetreffende VM of bestand voldoende is om deze op te zoeken. Gebleken is dat Rubrik veel ontwikkeling heeft gestoken in de snelheid van restores (RTO). Gezien het Rubrik cluster met meerdere 10 Gigabit Ethernet connecties is verbonden en de Briks voor restores gebruik maken van de SSD laag, is recovery niet alleen mogelijk door middel van een normale restore, maar geeft het platform de mogelijkheid om iedere versie van een beveiligde VM per direct op te starten van de Brik. Een enkele Brik, zal 30.000 4k IOPS kunnen faciliteren voor live mount van virtuele machines. Hierdoor zal binnen enkele seconden de gehele VM middels NFS aangeboden worden aan een ESX host naar keuze. De host start de VM op en binnen 3 minuten is de back-up versie van de VM een operationele server.

Eén bestand herstellen

Voor File en Folder level restores is het een kwestie van de naam van het bestand in de GUI in te voeren, de juiste versie selecteren en de bestanden worden klaargezet voor restore naar een aan te geven locatie. Tijdens het invullen van de zoekopdracht naar bestanden en directories zal tijdens het intikken van een deel van de naam direct de resultaten en versies te zien krijgen van alle bestanden die aan de zoekopdracht voldoen. Indien de naam niet bekend is kan er ook middels de Browse optie door de indeling van het filesysteem en de inhoud gezocht worden.

SLA Policy

Het creëren van een policy maakt het mogelijk om machines of andere objecten toe te wijzen aan een van te voren bepaalde SLA. Binnen de Rubrik interface valt het op dat simplicity een grote rol heeft gespeeld tijdens het ontwerp. De normaliter tientallen keuzes en verscheidende opties hebben plaatsgemaakt voor een scherm waar enkel een retentie dient te worden bepaald. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat Rubrik al een groot deel van deze opties heeft afgedekt in zijn eigen design keuzes. Denk niet dat je daardoor iets mist, juist het tegenovergestelde is waar. Deduplication, compression, reversed incrementals, application concistency, CBT, encryption, indexing en automatic retries. Het behoort allemaal tot de standaard. Het zal even wennen zijn om zo gemakkelijk het gestelde back-up doel te bereiken. Maar dit zal veel tijd besparen en human error tot een minimum beperken.

Archive to the cloud

Waar de één al een volledige cloud-based strategie heeft klaarliggen staan andere nog aan het begin van het ontdekken van de mogelijkheden. Rubrik biedt met zijn “archive to the cloud” een laagdrempelig methode om kennis te maken met de cloud en lost zo tegelijkertijd één van de grote IT uitdagingen op.

Het archiveren van data is veelal een taak die toegevoegd wordt aan de back-up. Nu zijn de meningen over de juistheid daarvan verdeeld, maar het is niet te ontkennen dat beide geplaatst kunnen worden in de categorie van het veiligstellen van data. Met Rubrik is het archiveren van data dermate gemakkelijk gemaakt, dat het niet meer is dan het configureren van een doel en het aanzetten van Archival:

Gezien appliances normaliter een vervangingsrotatie hebben van 5 jaar, maakt Rubrik het makkelijk voor je door naar de cloud te archiveren. Er is geen nood meer om aparte archief soft- en hardware aan te schaffen met bijhorende migratietrajecten. Heeft het bedrijf een “no-cloud” policy? Wees dan niet getreurd, archivering is ook mogelijk op basis van NFS.

Replication “Brik to Brik”

Veelal is het beleid van het bedrijf om back-up veilig te stellen naar meerdere locaties. Met Rubrik is het mogelijk om een a-synchrone replicatie methodiek te hanteren naar een tweede “Brik”. Op het uitwijk systeem is het mogelijk om een andere retentie te configureren. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven dat deze back-ups 5 jaar moeten worden opgeslagen maar dat slecht 1 jaar ook op het uitwijksysteem bewaard hoeft te blijven. Replicatie maakt gebruik van een 256-bit AES encrypted connectie en data is reeds gededupliceerd en gecomprimeerd alvorens verzonden te worden.

Eén systeem

Rubrik heeft naar de markt geluisterd en een platform gecreëerd wat meer dan voldoet aan alle hedendaagse wensen. Onderstaand een opsomming van de specificaties:

Back-up en Archiving

Ondersteunde platformen – OS: Windows, Linux CentOS SUSE. Database: SQL Oracle
Back-up – Rubrik maakt zijn back-ups middels het VMWare VADP protocol. Na een initiële full-back-up worden van de volgende back-ups enkel de gewijzigde blocks gekopieerd d.m.v. CBT. Back-ups worden gededupliceerd op de SSD laag en gecomprimeerd op de HDD opgeslagen.
Archiving – Op basis van een geconfigureerde policy is archiving mogelijk naar on-premise (NAS) of naar de cloud. Hierbij biedt Rubrik de mogelijkheid om data met lange retentie (bijvoorbeeld 7 jaar) van de brik te verplaatsen naar een archief opslag. Het archief opslag kan bijvoorbeeld bestaan uit een NAS of opslag in de cloud.
NAS (SMB, NFS) back-up – Het back-uppen van NAS fileshares op basis van SMB of NFS is mogelijk met Rubrik.

Restore en Disaster Recovery

Recovery methoden – VM recovery – file recovery – SQL db recovery, Exchange recovery
Brik to Brik – Rubrik levert een a-synchrone replicatie mechanisme van brik to brik. Hierbij is het mogelijk om losstaand van een back-up policy een replicatie met een gewenste retentie te configureren. Replicatie maakt gebruik van een 256-bit AES encrypted connectie. Replicatiedata is voor verzending reeds gededupliceerd en gecomprimeerd.
Snelheid – Rubrik behaalt dankzij zijn “instantly recovery” een RTO van enkele seconden. Ook is de initiële inrichting dermate gemakkelijk dat de installatie niet langer dan een uur duurt.
Ransomware – Hedendaagse beveiliging problemen zoals ransomware is met Rubrik ook gedekt. Native biedt Rubrik bescherming door middel van read-only encrypted back-ups.

Platform

Scale-out – Rubrik biedt dankzij zijn scale-out principe de mogelijkheid om initieel met een kleine applicance te starten en later horizontaal door te groeien door meerdere “briks” toe te voegen. Dit geeft een vergroting van capaciteit en performance zonder vervanging van de originele infrastructuur.

Onderstaand de platformen
R334: 3 node systeem. 12 TB netto capaciteit. 48 – TB back-up capaciteit
R344: 4 node systeem. 30 TB netto capaciteit. 120 – 180 TB back-up capaciteit
R348: 4 node systeem. 60 TB netto capaciteit. 240 – 360 TB back-up capaciteit
R528: 2 node systeem. 60 TB netto capaciteit. 240 – 360 TB back-up capaciteit
R3410: 4 node systeem. 75TB netto capaciteit. 300- 450TB back-up capaciteit

Veilig en efficiënt – Data opgeslagen op de Brik is automatisch encrypted en gededupliceerd.
Licentie model – Geen lastige modules of Terabyte licensing modellen meer. Rubrik biedt een all-in licentie op basis van het gekozen Brik type.
Support – Rubrik levert 7*24 uur support.
Simplicity – Elk aspect binnen het Rubrik platform is te beheren vanuit een web interface waar geen training voor benodigd is.

Heeft u behoefte aan meer informatie over Rubrik of een live demonstratie op locatie? Neem dan contact met ons op.